تبلیغات
چراااااااااااااااااااا؟ - آدم های بزرگ،آدم های متوسط،آدم های کوچک...

چراااااااااااااااااااا؟

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند.

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند .

آدم های كوچك پشت سر دیگران سخن می گویند.

 

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند .

آدم های متوسط درد خودشان را دارند.

آدم های كوچك بی دردند .

 

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند .

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند .

آدم های كوچك عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.

 

آدم های بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند .

آدم های متوسط به دنبال كسب دانش هستند.

آدم های كوچك به دنبال كسب سواد هستند .

 

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند.

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند كه پاسخ دارد .

آدم های كوچك می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند.

 

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند .

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند.

آدم های كوچك مسئله ندارند .

 

آدم های بزرگ سكوت را برای سخن گفتن برمی گزینند .

آدم های متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند .

آدم های كوچك با سخن گفتن بسیار، فرصت سكوت را از خود می گیرند .
 


نوشته شده در دوشنبه 28 آذر 1390 ساعت 07:48 ق.ظ توسط مهسا نظرات |


Design By : Pichak

دریافت كد ساعت

اسم دختر اسم پسر

پیشگویی

سوال شما:


جواب پیشگو:

کد آهنگ